Vai al contenuto
Home » BLOG » 281 Appendice 1. CONFINI TRA MONTE ROBERTO E JESI (31 OTTOBRE 1569)

281 Appendice 1. CONFINI TRA MONTE ROBERTO E JESI (31 OTTOBRE 1569)

In X.sti [Christi] onnipotèntis no[min]e Amen.
Anno ab eius salutifera nativitate millesimo quingentesimo sexagesimo nono indictione duodecima tempore s.[antissi]mi in X.sto [Christo] p.[at]ris et d[omi]ni n.[ost]ri Pij divina providentia pape quinti et die ultima mensis ocitobris dicti Anni. Cum diu versa fuerit lis et differentia inter mag.[nifi]cam co.[mmun]itatem civitatis Esij et et eius cives ex una, et universitatem et homines castris Montis Roberti comitatus diete civitatis ex altera in, de, et super confinibus dividentibus pertinentias diete mag.[nifi]ce civitatis, a pertinentijs dicti castri rebus que alijs latius in actis cause et causarum huiusmodi expressis in curia mag:[nifi] ci d.[omi]ni Postestatis diete civitatis esij. Hinc est quod mag: [nifi]ci d.[omi]ni confalonerius et Priores diete civitatis videlicet Alexander Petriantoni Jacobi, Petrusbaptista de nobilibus, et Prosper de anticis de civitate Esij Nec non Jo:[hannes]bap[tis]ta colinus, ser Hieronimus de Gasparribus, Teseus bagnolinus, et ser sanctes spinus deputati diete civitats, absente Jo: [hanne] x.stoforo [Christoforo] fravastro de dicta civitate eorum collega vigore auctoritatis eis concesse et attribute A. publicis concilijs diete civitatis-celebratis sub die duodecima mensis septembris 1568 et sub die decima mensis septembris 1569 ut constat in libris cancellarie co[mmunitat]is diete civitatis manu mei notarij et cancellarij infra[s] c[rip] ti vice et no[m]i [n]e co[mmun]itatis diete civitatis ex una, et johannes patiani, Teseus Gregorj, dominicus andree et persimon d[omi]nici quatuor dicti castri Monti Roberti, Necnon Johannes ser Jo:[hannis] bap[tis]te, ser Bartolinus d[omi]nici, senesis sanctis, et Jovacchinus sebastiani deputati universitatis dicti castris ut apparet per instrumentum manu ser simonis ser nieolai de podio sancti Marcelli capitanei dicti castri notarij publici in de rogati factum sub die quinta mensis septembris d[i]c[t]i anni vice et no[m]i[n]e universitatis dieti castri omni modo meliori r[edactu]m. unanimiter et concorditer pari voto er nemine ipsorum discrepante pro bono paeis et concordie recedendo A. dicta lite devenerunt ad infra [s]c[rip]tam transactionem, concordiam conventionem et pactum perpetuo valiturum videlicet quod terminus et confinis inter ipsas co[mmun]itates civitatis Esij et castri Montis Roberti sit et esse debeat fossatum Rigosij usque ad cesulam, ascendendo per dictam cesulam usque ad passum nuncupatum il passo di san Paolo, et sequendo dicto passu per quandam stratam publicam ingredientem in aliam stratam publicam tendente ad passum Imperatoris usque ad aliam stratam dividentem bona Abatie sancti Apollinari, et bona heredum comi[tis] Perfrancisci de amicis, usque ad bona heredum ciechi guidi de Monte Roberto per directam lineam usque ad fiumen esinum [;] quod fossatum, cesula et strate sint et esse debeant inter prefatas co[mmunlitates termini et confines, et quod terreni, existentes intus dictos confines versus castrum predictum montis Roberti sint et esse debeant inclusi in pertinentijs predicti castri, et per co[mmunlitatem eiusdem castri in eius catastis accatastari, allibrari et collectari proutipsi videbitur cum hac t[a]n[ta] conventione et pacto inter ipsos inhito [;] quod co[mmun]itas predicti castri montis Roberti possit et valeat de ce-tero omnes et singulas terras inclusas in infi-a[s]c[rip]tis terminis videlicet A foveo rigosij veniendo per stratam que tendit ante domum possesssionis Permatthei ciosirij de monte Roberto et dividit bona Abatie sancti apollinari à manu sinistra et &Ara ecclesie sancti Pauli et Venarini blasij de dicto castro A. manu dextra per earn sequendo usque ad domum possessionis Perandree agabiti de Massactio usque griandam domunculam derutam existentem in terrenis Antonij bartholomei de Monte Roberto descendendo per fossatum ibi existentem factum ab aqua, et dividit bona co[mmun] itatis castri Massactij et co[mmun]itatis castri montis Roberti a manu sinistra ad presens ser Bartolini d[omi]nici et suorum nepotum à manu dextrd usque ad Fressaniturn, et deinde ad cesulam et per earn ascendendo usque ad passum- dicte cesule detto di Massio di Nardoli, et deinde per stratam que dividit bona, ep[isco] patus Esij, et bona heredum domini Perfrancisci ingrediendo :ad aliam stratam detta del passo dell’Imperatore que tendit ad castruni Massactij volvendo ad manum dextram ad aliam stratam dividentem bona sancti Apollinari et bona suprad[i]c[t]orum heredum domini Perfrancisci usque ad terrenirm heredum cicchi guidi de Monte Roberto per directam lineam usque ad flumen Esinum, in eius- catastis allibrari et collectari, preterquam terms civium et hominum civitatis Esij; que terre civium et hominum dictae civitatis allibrentur, accatastentur, et collectentur per .dictam co[mmun]itatem, civitatis Esij et teneatur prefata co[mmun]itas castri Montis Roberti de collectis exigendis ab omnibus et singulis hominibus et personis cuiusvis gradus et dignitatis preterquam ab hominibus eiusdem castri Montis Roberti .possidentibus terras intus d[i]c[t]os confines respondere. cum effectu co [mmun]itati civitatis Esij medietate pecuniarum exigendarum et exactarum respective per d[i]c[t]am co[mmun]itatenm castri Montis Roberti occ[asio]ne et causa dictarum collectarum. Nec non teneatur et obligata sit co[mmun]itas d[i]c[t]i castri infra quatuor menses proximos dare et . tradere notulam terrarum in dictos confines positarum possessarum per diversos homMes et personas preterquam ab hominibus eiusdem castri in cancellaria prefate mag[nifi]ce civitatis Esij ad effectum ut co[mmun]itas dicte civitatis habeat veram notitiam et scientiam de terrenis prefatis stante liberalitate et submissione per co[mmunlitatem et universitatem dicti castri montis Roberti mag[nifi]cis d[omi]nis Confa[loneri] o Prioribus er deputatis dicte civitatis […] conceditur[;] quod off[icial]lis et capitaneus etiam dicti castri Montis Roberti possint et valeant procedere contra quoscumque damnum dantes in terrenis existentibus infra d[i]c[t]os confines eo modo et forma et prout et sicut procedunt in alijs terrenis positis in pertinentijs proprijs d[i]c[t]i castri scum hoc pacto apposito et solemni stipulatione vallato [;j • quod durn communitas et uniVersita.s dicti castri Montis Roberti stabit et pennanebit in solita devotione et obedientia diete mag: [nifi] ce civitatis Esij pacta Ut supra inhita et facta maneant in robore suo et perpetuo firma sint, sed si secus factum fuerit per d[i]c[t]am co[mmun]itatem et universitain sup.[radic]tae terrae positae extra eius pertinentias et confines accatastentur allibrentur et collectentur co [mmun]itate civitatis Esij et pro cassis abolitis scatastatis et exlibratis habeantur ipso facto ex libris et catastis dicti castri, nullamque habeat irusditionem et auctoritatem in eis procedere; sed sint penitus extinti, et cum hac quoque conditione addita quod si et quatenus comitatenses et alij forenses possidentes in d[i]c[t]is pertinèntijs et de quibus d[i]c[t]a communitas Montis Roberti temetur respondere medietatem diete co [mmun] itati esine: recusarent solVere collectas in dicto castro, in dicto casu dicta co[mmun]itas civitatis Esij teneatur concurrere cum dicta co[mmun] itate castri Montis Roberti ad omnes expensas necessarias pro illorum exactione et predicta diete panes fecerunt sine preinditio litis vertentis inter mag:[nifi]cam co[mmun]itatem et cives diete civitatis et co [mmun]itateS et universitates et homines castrorum que omnia et s)ingula pacta et conventiones ut supra constent diete panes videlicetMag:[nifi] ci confaloneritis Priores et deputati civitatis Esij et quatuor et deputati dicti castri montis roberti no[m]i[n]e quo supra respective simul et ad invicem et una pars alteri et altera alteri solemni stipulatione premissa promisserunt et convenerut mihi not. [ari]O et cancellario. infrascripto uti pubblice persone p[rese]nti [ulan]ti et recip.[ien]ti nomine et vice omnium et singulorum quorum interest, intererit, seu interesse, potent quomodolibet in futurum actendere observare et adimplere ad inVicem et vicissim et non contrafacere dicere venire in toto vel in parte per se vel alios aliquomodo ratione vel causa sub pena dupli diete quantitatis et refectionis dannonim expensarum et interesse que et quas pars observans -patiretur occ[asio]ne ‘et culpa parts non observantis. Renuntiantes exceptioni rei non sic geste vel al-iter geste simulationis et simulati contractus doli, mali, metus, infactum actioni, in debite- et sine causa etc. obligantes etc. Iurantes diete panes ad s.[anc]ta dei evangelia manu tactis scripturis corporaliter predicta omnia et singula actendere et observare ut premittitur sub obligatione predicts et virtute prestiti iuramenti. Rogantes me not.[arjum et canc.[11ari]um ut de prediCtis publicum conficerem instrument= vel pltira etc. Acturn in civitate Esij in canc.[ellari]a palatij residentie mag.[nifi]ei magistratus diete civitatis presentibus ibidem Hennite baldassino de Esio et Iosepho Gandulfo Bergomensis habitantibus Esij testibus ad predicta habitis etc. Presente Jo:[hanne] Maria georgino uno ex depinatis civitatis in d[i]c[t]a causa et dicente d[i]c[t]am conventionem fore proponen[te] in conc.[ili]o generali civitatis Esij. Presentibus su.[pradic]tis mag:[nifi]cis d.[omi]nis Confaloniero Prioribus et deputatis d[i]c[t]e civitatis et predictis contradicentibus dimostrant[ibus] in decretis. Et ego Hercules duranus de monte s.[anc]ti Martini pubblicus utraque au[ctori]tate notarius et ad presens cancellarius et not.[ariu]s reformationum mag.[nifi]ce co[mmun]i[tat]is Esij quia pred[i]c[t]is omnibus et singulis dum sicut premittitur agerentur asserent. Una cum dictis testibus presens interfui ea que sic fieri vidi audivi et in notam su[bscri]psi propterea in hanc publicam forma redigi et ad premisorum fidem et testimonium signum nomenque meum hic inferius apposui rogatus et requisitus.